Nhân sinh

596 lượt xem

Nhân sinh 4 không cười:

 • Không cười thiên tai
 • Không cười nhân họa
 • Không cười bênh tật
 • Không cười người khuyết tật

Nhân sinh 4 không nói:

 • Không nói bản thân nghèo
 • Không nói bản thân quá giàu  có
 • Không nói bản thân quá mệt mỏi
 • Không nói những nỗi khổ tâm

Nhân sinh 3 nhóm người không thể từ bỏ:

 • Tuổi già của cha mẹ không thể từ bỏ
 • Vợ chồng bên nhau lúc khó khăn không thể từ bỏ
 • Bạn thân lúc gặp hoạn nạn không thể từ bỏ

Nhân sinh 3 chuyện không nên sợ:

 • Tuổi tác
 • Cô đơn
 • Tương lai

Nhân sinh 3 chuyện không thể đợi:

 • Hiếu thảo cha mẹ
 • Hành thiện
 • Tích đức

Các bài viết khác