Trang chủ Hi I'm Sói Làm người, thẳng lưng lên mà sống

Làm người, thẳng lưng lên mà sống

--st--

897 lượt xem

Trong chữ NHẸ vẫn có dấu NẶNG

Trong chữ VỮNG vẫn có dấu NGÃ

Trong chữ HIỂU vẫn có dấu HỎI

Trước khi học được chữ KHÔN, ta phải đánh vần chữ KHỜ

SUNG SƯỚNG có 9 chữ cái thì GIAN TRUÂN cũng thế

HẠNH PHÚC có 8 chữ cái thì BI THƯƠNG cũng thế

TÌNH YÊU có 7 chữ cái thì PHẢN BỘI cũng thế

Làm người đừng mong mọi thứ vẹn toàn, buồn vui, sướng khổ là chuyện bình thường.

Nhưng…

Lúc nào BẤT THIỆN cũng chỉ có 8 chữ cái, LƯƠNG THIỆN thì là 10

Thế nên…

Làm người, thẳng lưng lên mà sống

Các bài viết khác